Παιδιατρική Εργοθεραπεία

Εικόνα panagiotaxirou
Τηλέφωνο:
2102314274
Μπορείτε να επισκεφτείτε το profile: Αγωγή του λόγου - Ξηρού Παναγιώτα και το προσωπικό του blog: Ιστολόγιο panagiotaxirou

Τι είναι η Εργοθεραπεία και πως σχετίζεται με τα παιδιά? Εργοθεραπεία ορίζεται ως η εφαρμοσμένη επιστήμη που μελετά και χρησιμοποιεί τα ανθρώπινα έργα στους τομείς της αυτοφροντίδας, αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου και παραγωγικότητας με στόχο να παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στη λειτουργικότητα να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Όπου ΄΄έργο΄΄ εννοείται κάθε δραστηριότητα της καθημερινής ζωής στην οποία τα άτομα και η κοινωνία προσδίδουν νόημα και αξία. Έργα, επομένως, είναι καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες αντανακλούν πολιτιστικές αξίες, παρέχουν δόμηση στην ανθρώπινη καθημερινότητα και συμπεριλαμβάνουν οτιδήποτε κάνουν οι άνθρωποι για να φροντίσουν τον εαυτό τους (αυτοφροντίδα), να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους (αξιοποίηση ελευθέρου χρόνου) και να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ζωή της κοινότητας (σχολείο, εργασία, εθελοντισμός, κ.α.). Η επιστήμη της Εργοθεραπείας, επομένως, συνδέεται άμεσα με τα ΄΄έργα΄΄ και την εκτέλεση ή την επίδοση εκτέλεσης των έργων (occupational performance). Στόχος της Εργοθεραπείας και των Εργοθεραπευτών είναι η ενίσχυση της εμπλοκής των ατόμων στα καθημερινά τους έργα (independence in engaging in occupations) (Σ.Ε.Ε. 2005, A.O.T.A. 2007, Crepeau, Cohn & Schell, 2003) Η Αναπτυξιακή Εργοθεραπεία, επομένως, βοηθά τα παιδιά με δυσκολίες στην πορεία της ανάπτυξής τους να εκτελέσουν επιτυχώς τα καθημερινά τους ¨έργα¨ και να βιώνουν, εν συνεχεία, επιτυχώς, τους ρόλους του μαθητή, του φίλου, του αδερφού, κ.α. . ‘’Έργα’’ για τα παιδιά είναι : • Η αυτοφροντίδα – αυτοεξυπηρέτηση • Το σχολείο (παραγωγική δραστηριότητα) • Το παιχνίδι & η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου Τα προγράμματα Εργοθεραπείας είναι εξατομικευμένα, οργανώνονται και πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους Εργοθεραπευτές. Ποιοί παρακολουθούν τα προγράμματα Εργοθεραπείας; Παιδιά που ανήκουν στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες κρίνεται απαραίτητο από τους Αναπτυξιολόγους, Παιδονευρολόγους, Παιδιάτρους και Παιδοψυχιάτρους να παρακολουθούν Εργοθεραπεία. Οι διαγνώσεις, αυτές, είναι :  Νοητική Υστέρηση  Εγκεφαλική Παράλυση & άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις  Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές & Σύνδρομο Asperger`s  Αισθητηριακές Διαταραχές (Μειωμένη όραση & Τύφλωση, Βαρηκοΐα & Κώφωση )  Διαταραχές Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (Δ.Ε.Π. & Δ.Ε.Π.Υ.)  Διάφορα Σύνδρομα (Down, Angelman, Prader-Willi, Rett, κ.α. )  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία)  Δυσλειτουργία στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση  Συναισθηματικές Διαταραχές (Άγχος, Φοβίες, Επιθετική Συμπεριφορά, κ.α.)  Συνύπαρξη δύο ή και περισσοτέρων διαγνώσεων (π.χ. νοητική υστέρηση & εγκεφαλική παράλυση ) Προγράμματα Εργοθεραπείας και Πρώιμης Παρέμβασης παρακολουθούν και παιδιά που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω διαγνώσεις ωστόσο εμφανίζουν ανησυχητικές ενδείξεις στην βρεφική και προσχολική ηλικία (π.χ. αδεξιότητα, παρορμητικότητα, δυσκολίες στην Αυτοϋπηρέτηση, δυσκολίες ένταξης σε ομάδα) και στοιχεία αποδιοργάνωσης στην σχολική ηλικία (π.χ. προβλήματα συγκέντρωσης, δυσκολίες Αδρού και Λεπτού Συντονισμού, Χωροχρονικό αποπροσανατολισμό, ελλιπή κοινωνικότητα) . Μέθοδοι Τα Εργοθεραπευτικά Προγράμματά μας βασίζονται στις εξής επιστημονικές μεθόδους : • Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration) • Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT – Bobath) • Αισθητικοκινητικά Προγράμματα • Κρανιοιερή θεραπεία & Μυοπεριτοναική Λύση • Teacch • Pecs • Makaton • Μουσικοκινητικής Αγωγής Μέσω του Συστήματος Orff • Οπτικο-Αντιληπτικά Προγράμματα (Visual-Perceptual Programmes) & Αντιληπτικοκινητικά Προγράμματα (Perceptual-Motor Programmes) από Ξηρού Χ. Παναγιώτα Εργοθεραπεύτρια, SIT.-NDT.-CST.-D.P.P.T.-T.L.-M.O.R.E. Teacch & Pecs Therapist ''Αγωγή του Λόγου΄΄ Κέντρο Ειδικών Θεραπειών για το Παιδί & τον Έφηβο, Εργοθεραπεία-Αισθητηριακή Ολοκλήρωση-Λογοθεραπεία-Ειδική Διαπαιδαγώγηση Γοργοποτάμου ! & Λ. Φιλαδελφείας , Αχαρναί - Κοκκινος Μύλος, Αθήνα - Αττική Επικοινωνία : 210 - 23 14 274 www.agogitoulogou.gr