Προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων και νηπιαγωγών σε δημοτικά σχολεία.

Email:
info@nipiogeo.gr
Τηλέφωνο:
210-8010438
Μπορείτε να επισκεφτείτε το profile: Παράδειγμα Συνδρομητή Silver και το προσωπικό του blog: Ιστολόγιο Tasos

 
Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Οι προσλήψεις στο σύνολό τους είναι 29 (18 δασκάλων και 11 νηπιαγωγών) και θα γίνουν για το σχολικό έτος 2011-2012, σκοπός είναι η κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Τρίτη 27 έως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr