Πρόσληψη 421 ΠΕ70 και 235 ΠΕ60 ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Email:
info@nipiogeo.gr
Τηλέφωνο:
210-8010438
Μπορείτε να επισκεφτείτε το profile: Παράδειγμα Συνδρομητή Silver και το προσωπικό του blog: Ιστολόγιο Tasos

 
Προσλαμβάνουμε 421 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 235 εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινούς αναπλητωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Α/βάθμιας Εκπ/σης, όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
Οι προσλαμβανόμενοι θα τοποθετηθούν με απόφαση των Διευθυντών των Δ/νσεων αυτών σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, όπου προσλήφθηκαν, μέχρι της λήξης του διδακτικού έτους, για το οποίο προσλαμβάνονται (2021-2013).
Για να δείτε ολόκληρη την ΑΠΟΦΑΣΗ με τα ΟΝΟΜΑΤΑ των προσληφθέντων πατήστε εδώ
Πηγή: http://pekp.gr