Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας – Χατζηπατέρειο Κέντρο Αποκαταστάσεως Σπαστικών Παιδιών

Πληροφορίες

Με όραμα μια καλλίτερη ζωή για τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, το IKE, Κοινωφελής Οργανισμός που εποπτεύεται από το ΥΥΚΑ, δημιούργησε το 1973 το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών.
Το Κέντρο παρέχει φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, προσχολική ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε περίπου 100 παιδιά ετησίως, από την Αθήνα και την Επαρχία, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινητικών, νοητικών, συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους, στους δε γονείς παρέχεται συμβουλευτική στήριξη.
Για παιδιά που ζουν στην Επαρχία και δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα κέντρα, λειτουργεί από το 2003 το πρόγραμμα Τηλε-υποστήριξης.
Οπτική και ακουστική επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό, επιτυγχάνεται μέσω Η/Υ και έτσι παιδιά και γονείς έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου.


Διεύθυνση: 
Ηροδότου 1, Αττικής
Περιοχή: 
Μεταμορφώσεως
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 
210-2825622
Φαξ: 
210-28.12.782
Email: 
ike@otenet.gr