Προσωπικά δεδομένα

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ COOKIES

 

1. Εισαγωγή

 

Ο παρών δικτυακός τόπος  λειτουργεί από τo www.Nipiogeo.gr   

 

Κάθε αναφορά σε «μας», «εμάς», «εμείς» ή «εταιρεία» στην παρούσα πολιτική και στην επιλογή παροχής συναίνεσης (opt-in notice), εννοεί τo. www.Nipiogeo.gr

 

Επιδιώκουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που θα λάβουμε από εσάς. Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να μην μας παράσχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων << όπου είναι εφικτό, εδώ θα πρέπει να υπάρχει υπερσύνδεσμος προς τους όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου>> που διέπουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου εν γένει. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω. 

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies. Συνιστούμε να επισκέπτεστε την σελίδα αυτή τακτικά, ώστε να έχετε γνώση της πιο πρόσφατης έκδοσης.

 

Συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση.

 

2. Νόμιμη ηλικία 

 

Δεν πρέπει να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, εάν δεν είστε ενήλικος(18 ετών). Δεν επιδιώκουμε τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από άτομα κάτω του ορίου της νόμιμης ηλικίας. Σε περίπτωση που ενημερωθούμε ή κρίνουμε ότι άτομο κάτω του ορίου της νόμιμης ηλικίας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διαγραφή αυτών των προσωπικών πληροφοριών από τα αρχεία μας ή τον εντοπισμό και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο τη διατήρησή τους με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης αυτών. 

 

3. Τι σημαίνει ο όρος προσωπικά δεδομένα;

 

Τα προσωπικά στοιχεία είναι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένο άτομο, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

4. Συλλογή προσωπικών δεδομένων

 

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς είναι επιλογή σας.  Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που εσείς επιλέγετε να παράσχετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κληθείτε να επιλέξετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς ή από έμπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, επιλέγοντας την εγγραφή ή τη διαγραφή σας από ειδικές προσφορές προώθησης μέσω opt-in και opt-out). Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα έχετε την επιλογή να διαγραφείτε, όπως όταν εκπληρώνουμε συμβατικές υποχρεώσεις μας απέναντί σας, επιμελούμαστε συναλλαγή που ζητήσατε εσείς ή απαιτείται εκ του νόμου. 

 

Μπορεί να επιλέξετε να μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία, εάν για παράδειγμα: επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο ερώτημα, εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο, προωθήσετε κάτι σε φίλο, προβείτε σε αγορά προϊόντος, συμπληρώσετε έρευνα ή άλλο έντυπο με τα στοιχεία σας, μας ζητήσετε πληροφορίες, εγγραφείτε σε διαγωνισμό, δημοσιεύσετε στοιχεία σε δημόσιους χώρους του δικτυακού τόπου, ή εκμεταλλευτείτε κάποια προώθηση.  

 

Παρέχοντας προσωπικά στοιχεία σας σε εμάς, κατανοείτε πλήρως και συναινείτε ρητά στην διαβίβασή τους, καθώς και στην συλλογή και επεξεργασία τους σε άλλες χώρες ή επικράτειες. Οι εν λόγω διαβιβάσεις και η επεξεργασία από εμάς θα γίνονται σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies. Προκειμένου για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τηρείται η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

 

5. Cookies

 

Όπως συμβαίνει σε πολλούς άλλους δικτυακούς τόπους, χρησιμοποιούμε "cookies" για να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τους επισκέπτες των δικτυακών τόπων μας. 

Το cookie είναι μία αλυσίδα πληροφοριών αποτελούμενη αποκλειστικά από κείμενο, την οποία ο δικτυακός τόπος μεταφέρει στο αρχείο cookie του πλοηγού στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, ώστε ο δικτυακός τόπος να θυμάται ποιος είστε. 

Το cookie κατά κανόνα περιέχει το όνομα του τομέα από τον οποίο προήλθε το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie και μία τιμή, συνήθως έναν τυχαία παραχθέντα μοναδικό αριθμό. 

 

Τι είδους cookies χρησιμοποιεί αυτός ο δικτυακός τόπος

 

Είδη cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δικτυακό τόπο:  

 

1. Cookie Προτιμήσεων (Preference Cookie) – Εφ’ όσον το ζητήσετε, μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα cookie για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, ώστε να μην χρειάζεται να επανεισάγετε τα στοιχεία σας (χώρα/ηλικία και γλωσσική προτίμηση) στην αρχική σελίδα μας. Αυτό δεν ενδείκνυται εάν μοιράζεστε τον υπολογιστή σας με κάποιον άλλο.

 

   2. Κοινωνική Δικτύωση (Social Sharing) – Πρόκειται για ένα cookie που καταγράφει την συμμετοχή σας σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter, και επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ της δραστηριότητάς σας σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης και του δικού μας δικτυακού τόπου υπό την καθοδήγησή σας, και φροντίζει για την απρόσκοπτη μετάβασή σας από τον έναν δικτυακό τόπο σε άλλον. 

 

3. Αναλυτές δικτυακού τόπου (Site Analystics) – Χρησιμοποιούμε τον Αναλυτή της Google για να αναλύσουμε την χρήση του δικτυακού τόπου  μας. Το συγκεκριμένο εργαλείο ανάλυσης χρησιμοποιεί 'cookies', δηλαδή αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για την συλλογή συγκεκριμένων πληροφοριών ημερολογίου και συμπεριφοράς επισκεπτών υπό ανώνυμη μορφή. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του cookie σχετικά με την εκ μέρους σας χρήση του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ σας) αποστέλλονται στην Google. Στην συνέχεια, οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της χρήσης του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη, και για την κατάρτιση στατιστικών αναφορών σχετικά με την δραστηριότητα του δικτυακού τόπου. Για να επιλέξετε να μην παρακολουθείστε από τον Αναλυτή της Google στους δικτυακούς τόπους που επισκέπτεστε, επισκεφθείτε το http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

4. Cookies Περιόδου Λειτουργίας (Session Cookies)– Χρησιμοποιούμε cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία είναι προσωρινά cookies που υποβοηθούν την περιήγηση του επισκέπτη στον δικτυακό τόπο και θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την διάρκεια της παραμονής σας. Τα cookies αυτά διαγράφονται αμέσως μόλις βγείτε από το δικτυακό τόπο.

 

5. Cookies Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management cookies) – Πρόκειται για cookies που απαιτούνται από το δικτυακό τόπο προκειμένου να δουλέψει το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.

 

6. Cookies προτιμήσεων προτύπου (Template preference cookies) – Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για κινητούς δικτυακούς τόπους (mobile sites), στους οποίους δίδουν την δυνατότητα να έχουν την επιθυμητή όψη και αίσθηση. 

 

Πώς απενεργοποιώ/ενεργοποιώ τα cookies;

 

Έχετε την δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του πλοηγού σας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του δικτυακού τόπου μας εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες πλοηγού ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα για τις λειτουργίες αυτές. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer μπορείτε να μπείτε στα Tools (Εργαλεία)/Internet options (Επιλογές Διαδικτύου) και να επιλέξετε τις καρτέλες Security (Ασφάλεια) και Privacy (Απόρρητο) για να προσαρμόσετε τον πλοηγό σύμφωνα με το επιθυμητό. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διάφορες τοποθεσίες, θα πρέπει να φροντίσετε να προσαρμόσετε κάθε πλοηγό ανάλογα με τις προτιμήσεις σας

 

Ορισμένοι προηγμένοι πλοηγοί έχουν ένα χαρακτηριστικό που αναλύει τις πολιτικές απορρήτου του δικτυακού τόπου και επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει τις απαιτήσεις απορρήτου. Αυτά είναι γνωστά ως 'P3P' (Privacy Preferences Platform – Πλατφόρμα Προτιμήσεων Απορρήτου). Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε cookies που εγκαταστάθηκαν στον φάκελο cookies του πλοηγού σας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τον Windows Explorer της Microsoft:

 

 • ανοίξτε τον 'Windows Explorer'
 • κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης ('Search') στην γραμμή εργαλείων
 • γράψτε την λέξη "cookie" στο κουτί αναζήτησης με την ένδειξη 'Folders and Files'  (Φάκελοι και Αρχεία)
 • επιλέξτε 'My Computer' στο κουτί με την ένδειξη 'Look In'  
 • κάντε κλικ στο 'Search Now' (Αναζήτηση Τώρα) Διπλό κλικ στους φακέλους που θα βρεθούν  
 • επιλέξτε ('Select') οποιοδήποτε αρχείο cookie    
 • πατήστε το κουμπί 'Delete' (Διαγραφή) στο πληκτρολόγιό σας  

 

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον Windows Explorer της Microsoft , επιλέξτε 'cookies' στην λειτουργία 'Help' (Βοήθεια) για πληροφορίες σχετικά με το που βρίσκεται ο φάκελος cookie σας.

 

6. Χρήση προσωπικών δεδομένων

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, καθώς και για να παράσχουμε επιπλέον υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.  Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 

Επικοινωνίες Προώθησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 

 

 

Ανάλυση προώθησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για εσωτερική ανάλυση προώθησης, για παράδειγμα, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις τάσεις των καταναλωτών μας ή να υπολογίσουμε την επισκεψιμότητα στους δικτυακούς τόπους μας.

 

Συναλλαγές. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, να διατηρούμε τους λογαριασμούς σας και να διαχειριζόμαστε συναλλαγές όπως πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας για προϊόντα που παραγγέλνετε από εμάς. 

 

Προώθηση σε φίλο.  Όταν μας παρέχετε στοιχεία για κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως όταν μας ζητάτε να αποστείλουμε σε κάποιον πληροφορίες από τους δικτυακούς τόπους μας, θα αποστείλουμε στο πρόσωπο αυτό μόνο τις πληροφορίες που ειδικά ζητήσατε να σταλούν. Δεν θα αποστείλουμε άλλου είδους επικοινωνίες βάσει των στοιχείων που μας γνωστοποιήσατε.  Πρέπει να βεβαιώσετε ότι ο φίλος σας είναι και αυτός ενήλικος σύμφωνα με το Νόμο. 

 

7. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

 

Θεωρούμε σημαντικά τα προσωπικά στοιχεία σας και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που είναι σε θέση να τα προστατεύσουν επαρκώς.  Κατά καιρούς ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία στους κάτωθι:

 1.  σε τρίτους προς τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,
 2.  στους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους μας, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών μας, που προσλαμβάνονται για την επιτέλεση λειτουργιών για λογαριασμό μας ή για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς, όπως διατήρηση αποθήκης και παραλαβή, προώθηση και διαφήμιση, επεξεργασία πιστωτικών καρτών και δεδομένων, επαλήθευση ηλικίας, ανάπτυξη λογισμικού, φιλοξενία και διαχείριση Δικτυακού Τόπου, υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών και υπηρεσίες γραφείου, νομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί, ελεγκτές και άλλοι πάροχοι επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την επιχείρησή μας και επιπλέον, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών και υπεργολάβοι δεν συλλέγουν, χρησιμοποιούν ή αποκαλύπτουν τα προσωπικά στοιχεία για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επιτέλεσης των εν λόγω λειτουργιών για λογαριασμό μας ή της παροχής υπηρεσιών προς εμάς ή οποιουδήποτε άλλου σκοπού απαιτείται από το νόμο,
 3. σε τρίτους οι οποίοι, κατά την εύλογη κρίση μας, παρέχουν ή αναζητούν τα δεδομένα με την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου ή διοριζόμενου νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω ατόμου, ή
 4. σε προσεκτικά επιλεγμένους τρίτους, προκειμένου να σας αποσταλούν πληροφορίες προώθησης τρίτων που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλύπτονται σε οργανισμούς που θα δεσμεύονται από συμφωνίες τήρησης εχεμύθειας και περιορισμούς στη χρήση των προσωπικών δεδομένων. Θα λαμβάνουμε τη ρητή άδειά σας προτού επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος δεν αποτελεί συνδεδεμένη εταιρεία να σας αποστείλει οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες προώθησης
 5. σε ένα πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου, μεταβίβασης ουσιαστικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης, κατά την οποία μεταβιβάζουμε, πωλούμε ή εκχωρούμε στο εν λόγω πρόσωπο ή την εν λόγω οντότητα πληροφορίες που αφορούν τη σχέση σας με εμάς, όπως, ενδεικτικά, δεδομένα που σας ταυτοποιούν προσωπικά και τα οποία μας έχετε δηλώσει, καθώς και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη σχέση σας μαζί μας, και
 6. σε φορείς επιβολής του νόμου, κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές ή άλλους τρίτους φορείς προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο ή σε περίπτωση που κρίνουμε ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε με το νόμο ή προκειμένου να εντοπίσουμε, να προστατευθούμε ή να υπερασπίσουμε την εταιρεία μας και/ή άλλους τρίτους φορείς από σφάλματα, αμέλεια, αθέτηση σύμβασης, κλοπή, απάτη και άλλη παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ελέγχου και ασφαλείας της εταιρείας μας και να ελέγξουμε τη συμμόρφωση με τις εταιρικές μας πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και τις νομικές και συμβατικές μας υποχρεώσεις.

 

8. Δημόσιες ή διαδραστικές περιοχές των δικτυακών τόπων μας

 

Πληροφορίες που δημοσιεύετε στις δημόσιες περιοχές του Δικτυακού Τόπου ή μέσω αυτών (π.χ. κανάλια συνομιλίας, πίνακες ανακοινώσεων και ομάδες συζητήσεων) είναι γενικά προσβάσιμες και ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρίτους με αποτέλεσμα την αποστολή μη εξουσιοδοτημένων μηνυμάτων ή άλλου είδους επικοινωνία από τρίτους. Συμβουλεύουμε τους χρήστες του Δικτυακού Τόπου μας να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την παροχή προσωπικών δεδομένων σε δημόσιες (ή διαδραστικές) περιοχές του Δικτυακού Τόπου. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies.

 

9. Ασφάλεια

 

Θεωρούμε το θέμα της ασφάλειας σοβαρό και λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς. Έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε, παρά ταύτα δεν έχουμε τον έλεγχο του απορρήτου των μηνυμάτων μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες σε αυτού του είδους τις επικοινωνίες. 

 

Στην απίθανη περίπτωση που θα θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουμε στην κατοχή μας ή υπό τον έλεγχό μας διακυβεύεται, ενδέχεται να επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε γι' αυτή την εξέλιξη. Εάν κρίνεται απαραίτητη η ειδοποίηση, θα επιδιώξουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό υπό τις δεδομένες συνθήκες και, εφόσον έχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ενδεχομένως να σας ενημερώσουμε μέσω αυτής. 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος Δικτυακού Τόπου, στους οποίους περιλαμβάνεται η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies, αποτελεί δική σας ευθύνη η διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας με απόλυτη εχεμύθεια και θα φέρετε εσείς την ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται με χρήση του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ο έλεγχος της διάδοσης και χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας, ο έλεγχος της πρόσβασης στο λογαριασμό σας και της χρήσης αυτού και η αποστολή ειδοποίησης προς εμάς όταν επιθυμείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από δική σας αδυναμία συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση.

 

10. Διαγραφή, πρόσβαση, απορίες και επιπλέον πληροφορίες

 

Κατόπιν δικού σας εγγράφου αιτήματος ή εφόσον απαιτείται από το νόμο, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία κατάργησης εγγραφής που παρέχονται παρακάτω, θα προβούμε σε επιβεβαίωση των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων σας, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας, διαγραφή ή/και διόρθωση τυχόν ανακριβειών καθώς και σε εκπλήρωση συγκεκριμένων επιλογών ανάκλησης συναίνεσης (opt- out request), οι οποίες μπορούν να αφορούν επιλογές στις οποίες είχατε στο παρελθόν παράσχει τη συναίνεσή σας (requests previously opted-in). 

Αν επιθυμείτε να απεγγραφείτε από την επικοινωνία του www.Nipiogeo.gr ή από όλες τις επικοινωνίες που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες του www.Nipiogeo.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε με το info@nipiogeo.gr 

 

11. Προώθηση άλλων εμπορικών σημάτων του www.NipioGeo.gr

 

Εάν έχετε συναινέσει στη λήψη μηνυμάτων που αφορούν προϊόντα ή υπηρεσίες του www.Nipiogeo.gr εν γένει (για παράδειγμα, επιλέγοντας να λαμβάνετε νέα και ειδικές προσφορές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα υπόλοιπα προϊόντα ή υπηρεσίες του www.Nipiogeo.gr), ενδέχεται κατά διαστήματα να λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν προϊόντα για τα οποία δεν έχετε παράσχει ειδική συναίνεση. 

Παρέχοντας τη συναίνεσή σας γενικά για την αποστολή μηνυμάτων που αφορούν προϊόντα μας δεν σημαίνει ότι θα λαμβάνετε μηνύματα για όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες του www.Nipiogeo.gr. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε σχέση με εκείνα τα προϊόντα που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Σε κάθε τέτοια επικοινωνία θα έχετε την δυνατότητα να απεγγραφείτε από την επικοινωνία του αντίστοιχου εμπορικού τμήματος ή/και με κάθε επικοινωνία που αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες του www.Nipiogeo.gr.

 

Εάν έχετε ερωτήσεις, για θέματα που σας απασχολούν ή θέλετε να εκφράσετε παράπονα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Moderators του www.Nipiogeo.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nipiogeo.gr ή στο τηλέφωνo 210-8010438

 

12. Σύνδεσμοι με τρίτους δικτυακούς τόπους

 

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου μας. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχουμε τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και ότι η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Xρήσεως Cookies δεν ισχύει για αυτούς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ή αναφερόμενων δικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε.

 

Όπως απαιτείται, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies συμπληρώνεται με τις απαιτήσεις που ισχύουν στις δικαιοδοσίες στις οποίες ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κανένα στοιχείο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies ή άλλο δεν θεμελιώνει ούτε προσθέτει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση (νομική ή άλλη), την οποία μπορεί να έχει ένα άτομο ή πρόσωπο βάσει νόμου ή άλλως έναντι της εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου ή οποιουδήποτε εκ των αντίστοιχων διευθυντών, στελεχών, υπαλλήλων, εκπροσώπων ή αντιπροσώπων του www.Nipiogeo.gr  

 

Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. 

 

Έκδοση 1.0.1. ημερομηνία [25/12/2011]