Τι πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό στο περιβάλλον ενός Νηπιαγωγείο ή Παιδικού Σταθμού?