ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Εικόνα panagiotaxirou
Τηλέφωνο:
2102314274
Μπορείτε να επισκεφτείτε το profile: Αγωγή του λόγου - Ξηρού Παναγιώτα και το προσωπικό του blog: Ιστολόγιο panagiotaxirou

ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΕΣ
 
 
 
Α.3 στοιχεία
 
►▼◄
 
 
 
►►▼►▼►▼◄
◄►▼◄
 
◄►▼►▼◄◄
 
▼◄►►▼◄
▼◄►▼◄
 
►▼►►▼◄
▼◄
◄►▼►▼◄►▼◄
 
◄►▼◄►▼◄►▼◄
 
◄►▼►▼◄◄
 
▼◄►►▼◄
▼◄►▼◄
 
►▼►►▼◄
▼◄
 
 
Β. 4 στοιχεία
 
←↑→↓
 
 
 
 
 
 
←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓→↓←↑→↓←↑→←↑→↓←↑→↓←
 
 
 
Γ. 5στοιχεία
  ˥ ˦ ˧ ˨ ˩
 
˧ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩  ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩  ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩˥ ˦˥ ˦ ˧ ˨ ˩  ˧ ˨ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩  ˧ ˨ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩  ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˧ ˨ ˩ ˥ ˦