Προσλήψεις προσωπικού σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας

Email:
info@nipiogeo.gr
Τηλέφωνο:
210-8010438
Μπορείτε να επισκεφτείτε το profile: Παράδειγμα Συνδρομητή Silver και το προσωπικό του blog: Ιστολόγιο Tasos

 
"Τρέχουν" οι προθεσμίες πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της χώρας.
Με 200 άτομα ενισχύονται το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων.
Ήδη για τις 100 θέσεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι έως 21 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα, στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προσληφθούν 30 βρεφονηπιοκόμοι TE, 30 βοηθοί βρεφοκόμοι παιδοκόμοι ΔΕ, δύο οδηγοί ΔΕ, 12 τραπεζοκόμοι ΥΕ, 20 άτομα προσωπικό καθαριότητας ΥΕ και έξι εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ.
Για τις θέσεις των βρεφονηπιοκόμων οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος τμήματος βρεφονηπιοκομίας ή προσχολικής αγωγής ΤΕΙ ή να διαθέτουν ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα προγραμμάτων σπουδών επιλογής ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή προγραμμάτων σπουδών επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Για τις θέσεις βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας βοηθών βρεφονηπιοκόμων παιδοκόμων ή βοηθών βρεφοκόμων ή βοηθών βρεφονηπιοκόμων ή προσχολικής αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης ή επιμελητών πρόνοιας ή κοινωνικών φροντιστών ή προσχολικής αγωγής ημερήσιας φροντίδας παιδιών με ειδικές ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων.
Για τις θέσεις των οδηγών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι κάτοχοι ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 και Σερήνου, Σεπόλια, ΤΚ 104 43, Γραφείο Πρωτ. 1ος όροφος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (τηλ. 210 5127.942 210 5125.732 163 136 144).
Επιπλέον 100 θέσεις στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων
Επιπλέον 100 συγχρηματοδοτούμενες θέσεις θα καλυφθούν από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών Αττικής μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 27 βρεφονηπιοκόμοι TE, 41 βοηθοί βρεφοκόμοι παιδοκόμοι ΔΕ, 16 τραπεζοκόμοι ΥΕ και 16 άτομα προσωπικό καθαριότητας ΥΕ.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα ισχύει για χρονικό διάστημα έως ένα έτος από την ημερομηνία πρόσληψης.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική προκήρυξη.
Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
Δύο κοινωνικοί λειτουργοί TE και δύο βοηθοί βρεφοκόμου ΔΕ θα προσληφθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Στυλιανός" . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Βρεφοκομείο, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 99, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 932.601.
Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Δήμου Ρόδου
Σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μηνών θα υπογράψει ένας πτυχιούχος ψυχολόγος στον Δημοτικό Οργανισμό Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου.
Οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ.
Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στα γραφεία του Οργανισμού, Ερυθρού Σταυρού 6, ΤΚ 851 00 Ρόδος, τηλ. 22410 44.600.
Πηγή: diorismos.gr