Νηπιαγωγός Αναπληρώτρια ζητείται

Ζήτηση
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Αναπληρώτρια με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, απαραίτητες συστάσεις, ζητείται από νηπιαγωγείο στη Παλλήνη, από τον Ιανουάριο του 2012.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 6033105, 210 6032527
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
Παρασκευή 09 Δεκέμβριος, 2011