Άρθρα - Δημοσιεύσεις Ειδικών Παιδαγωγών

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ!!

 
Πόσες  φορές έχει τύχει να μας παρουσιαστεί μαθητής, ο οποίος να μην μπορεί να εκφράσει το λόγο του όπως θα έπρεπε για την ηλικία του, να μην μπορεί να γράψει εκτενείς εκθέσεις και κατευθείαν έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι το παιδί έχει δυσλεξία; Χαρακτηριστικό λοιπόν των παιδιών με δυσλεξία δεν είναι η έκταση των παραγράφων τους, ή ο περιορισμένος λόγος τους τις περισσότερες φορές όπως συνηθίζουμε να πιστεύουμε…